Přepěťové ochrany

Přepěťová ochrana se rozhodně vyplatí instalovat.

Škoda na el. zařízeních způsobená přepětím, může být několikanásobně vyšší než její pořízení. Na zařízení, která jsou poškozena přepětím, se reklamace nevztahují. Proto uživatelům doporučujeme, aby svá zařízení chránili přepěťovou ochranou.

Negativní blesk trvá zpravidla čtvrtinu vteřiny, má proud 30 tisíc Amper (30 kA) . Negativních blesků je naprostá většina – zhruba 95 procent.

Pozitivní blesky bývají přibližně šesti až desetinásobně silnější (průměrně 300 kA) a trvají až desetkrát déle. Ničivou sílu mají oba typy blesků.

Úder blesku může způsobit ve všech vedeních v dosahu nebezpečná přepětí, tedy impulsy o napětí až několika desítek tisíc voltů, která trvají přibližně tisícinu vteřiny. Tato přepětí mohou poškodit všechna elektronická zařízení připojená k zasaženému vedení, někdy dokonce způsobují i požár. Nebezpečná přepětí mohou vzniknout nejen kvůli blesku.

Přepětí způsobená při úderu blesku jsou mnohem více nebezpečná a způsobují zpravidla větší škody než častější spínací přepětí.

K elektrické síti je připojeno mnoho zařízení, která při spínání „posílají“ do obvodu přepěťové impulzy. I tyto přepěťové impulzy mohou poškodit citlivé elektronické přístroje počítač, klávesnici, kameru, ústřednu, kameru atd. pokud není instalovaná přepěťová ochrana.

Pokud nehrozí přímý úder blesku do objektu, je instalace ohrožována pouze přepětím v napájecím přívodu. Pokud je tento veden v zemi, lze vynechat první stupeň ochrany a použít pouze stupeň druhý.

V každém případě je důležité instalovat minimálně ochranu slaboproudých spotřebičů kategorie I do přepětí 1,5kv.