Ozvučení

S postupným rozvojem profesionální ozvučovací techniky roste i podíl tzv. plošně ozvučovacích systémů, které můžeme nalézt např. ve výrobních prostorech, veřejných prostranstvích, školách, nemocnicích, prodejnách a dalších prostorách. Opodstatnění a využití 100V systému obvykle roste s rozlohou plochy, kterou chceme ozvučit.

Důvod používání 100 V systémů je zcela zřejmý – s délkou propojovacího vedení rostou i ztráty signálu na tomto vedení vzniklé, a my chceme tyto ztráty minimalizovat. Výkonové ztráty jsou závislé od velikosti protékajícího proudu vedením, takže se budeme snažit tento protékající proud co nejvíce snížit, což nám 100 V systém umožňuje. Signál malé úrovně je hned za zdrojem signálu převedem na úroveň 100 v (plném vybuzení je 0 dB = 100 V rms) a takto zvětšený signál je distribuován po vedení.

100 V ústředna, obsahuje 100 V transformátor, který výstupní signál napěťově zvyšuje. Tento transformátor je výkonově dimenzován dle uváděného výkonu ústředny. Na druhé straně, na konci propojovacího vedení, se nacházejí 100 V reprosoustavy, které zahrnují opět 100 V transformátory, nyní dimenzované na příkon soustavy. V praxi to znamená, že součet výkonů transformátorů jednotlivých 100 V reproduktorů musí dávat maximálně výkon použité ústředny. Tato podmínka je velice důležitá při dimenzování a navrhování 100 V rozvodů plošného ozvučení.

Na jednotlivé výstupní zóny jsou zde napojeny jednotlivé okruhy v objektu. V případě havárie je ústředna napájena záložním nízkonapěťovým zdrojem. Komfort ústředny je vylepšen možností napojení na telefonní linku a na bezpečnostní protipožární systém. Ústředna, která je vyobrazena na níže uvedeném obrázku, používá 5 výstupních zón, které je možné spínat, například i dálkově prostřednictvím přepážkového mikrofonu s kontrolérem a u kterých můžeme nastavovat hlasitost. Takovým způsobem si nastavíme větší hlasitost např. v prodejních prostorách a menší hlasitost v restauraci. Chceme-li ovšem nastavovat hlasitost i lokálně u jednotlivých reproduktorů, je nutné použít tzv. regulátorů hlasitosti.


Pro optimalizování poslechu doporučujeme postupovat alespoň podle následujících bodů:

  • pokud to je reálné, vybrat místnost, jejíž rozměry (d, š, v) nejsou identické respektive netvoří celistvé násobky
  • zyvolit zvukovou aparaturu adekvátně velikosti prostoru
  • umístit ozvučení pokud možno symetricky k ose poslechu
  • vhodně umístit jednotlivé reprosoustavy, pokud možno neumísťovat je až těsně do rohu, dbát na to, aby jejich vzdálenost k posluchači byla stejná, nasměrovat osy reprosoustav do poslechového místa
  • místo poslechu by mělo být situováno tak, aby vzdálenost mezi levou přední reprosoustavou, pravou přední reprosoustavou a místem poslechu tvořila cca rovnostranný trojúhelník, nemělo by být však pokud možno až u zadní stěny, ale alespoň 1 m od ní
  • vybavit, nebo doplnit prostor akustickými materiály, tak, aby se zoptimalizovala doba dozvuku, eliminovaly nežádoucí odrazy a vytvořilo vhodné akustické pole z přímých a odražených vln.
  • zajistit vhodné rozložení akustických materiálů, aby jejich účinnost byla efektivní.

Při posuzování ideálních akustických materiálů spolupracujeme s firmou Cellofoam.